Over

Waarom stalen mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog massaal fietsen, kleding, kippen en schapen? Hoe spraken deze ‘oorlogsboeven’ tijdens hun berechting zelf over hun misdrijven en hoe beoordeelden hun rechters deze in de context van de oorlogsomstandigheden? Dit zijn vragen die we in het onderzoeksproject Criminaliteit in oorlogstijd willen beantwoorden. Op deze website vind je interessante verhalen die we tijdens het onderzoek zijn tegengekomen en updates over het project.

Om erachter te komen hoe rechters en burgers die met justitie in aanraking kwamen aankeken tegen diefstal in oorlogstijd, zijn tientallen meters archiefmateriaal gescand. Het archiefmateriaal bevat vonnissen en proces- en strafdossiers van de arrondissementsrechtbanken ‘s-Hertogenbosch en Haarlem. Met behulp van Optical Character Recognition (OCR) en een digitale tool kunnen we zoeken in al dit archiefmateriaal. Ook kunnen we stukken waarin opvattingen over criminaliteit staan taggen en verzamelen. Zo is het mogelijk om gericht en op gestructureerde wijze te zoeken in een hoeveelheid materiaal die in papieren vorm niet te behappen zou zijn.

Criminaliteit in oorlogstijd is een samenwerking tussen het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), Noord-Hollands Archief en de Radboud Universiteit en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding.

dr. Jan Julia Zurné is universitair docent Politieke Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en gespecialiseerd in de (rechts)geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep.